1,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Medicofarma Biotech SA (MDB)

Wyniki finansowe - MEDICOBIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 564 1 620 3 078 352
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 -625 -443 -860
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 -629 -443 -865
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 -629 -443 -865
Amortyzacja (tys.) 120 721 438 456
EBITDA (tys.) 124 96 -5 -404
Aktywa (tys.) 16 254 16 607 15 801 15 505
Kapitał własny (tys.)* 14 825 14 196 13 752 12 887
Liczba akcji (tys. szt.) 67 978,300 67 978,300 67 978,300 67 978,300
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,009 -0,007 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,218 0,209 0,202 0,190
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej