0,5400 zł
-18,80% -0,1250 zł
INCANA SA (ICA)

Wyniki finansowe - INCANA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 302 5 058 4 681 826
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 890 -476 93 -2 488
Zysk (strata) brutto (tys.) 569 -774 -178 -2 772
Zysk (strata) netto (tys.)* 569 -813 -178 -2 772
Amortyzacja (tys.) 521 481 279 591
EBITDA (tys.) 1 411 5 372 -1 897
Aktywa (tys.) 23 723 21 690 22 971 19 279
Kapitał własny (tys.)* 6 105 5 303 5 097 2 353
Liczba akcji (tys. szt.) 10 976,800 10 976,800 10 976,800 10 976,800
Zysk na akcję (zł) 0,052 -0,074 -0,016 -0,253
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,556 0,483 0,464 0,214
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej