pb.pl
63,5000 zł
-0,78% -0,5000 zł
Indykpol SA (IND)

Informacje o spółce - INDYKPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Największy w Polsce producent mięsa i przetworów indyczych. Specjalizuje się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego przetworów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jesienna 3
Kod: 10-370
Miejscowość: Olsztyn
Kraj: Polska
Telefon: +48 89 5262222
Fax: +48 89 5262223
Internet: www.indykpol.pl
Email: info@indykpol.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Indykpol SA
Prezes: Kulikowski Piotr
Sektor: żywność
EKD: przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Liczba akcji: 2 624 500
Zatrudnienie:
  • 788 (2018r.) - spółka
  • 900 (2018r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 7390202056
KRS: 0000037732
EKD: 10,12
Ticker GPW: IND
ISIN: PLINDKP00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 166 655 750 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 624 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 414 503
Liczba głosów na WZA: 6 198 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,00%
Kapitał akcyjny: 13 122 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 508 003
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. 2 414 503 (92,00%) 5 508 003 (88,87%) 2020-03-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria AA - akcje założycielskie 1993-11-17 2 224 500
13 258 020,00
5,00 5,96 2 224 500
11 122 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-29
1993-12-01
2001-04-20
seria BB - prawo poboru, pracownicy 1994-02-14 900 000
5 850 000,00
5,00 6,50 3 124 500
15 622 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-04-21
1994-08-08
1994-10-12
połączenie z Lubelskimi Zakładami Drobiarskimi Lubdrob SA bez podwyższania kapitału, 1 akcja Indykpol - 3,28 akcji Lubdrob 2000-05-19
5,00 3 124 500
15 622 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-30
połączenie z Łyna sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2003-06-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2003-07-07
połączenie z Frednowy Ośrodek Hodowli Indyków sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-01
połączenie z Biokonwersja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-10-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-30
połączenie z Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi Eldrob SA bez podwyższania kapitału 2018-11-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-30
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-09-25 -445 000
5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii BB 2020-02-28 -500 000
5,00 2 624 500
13 122 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2018-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2012-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2012-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2011-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2011-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2010-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2010-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2002-08-02 Asymilacja po konwersji
2001-04-20 Asymilacja akcji seria A
1997-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-08-04 Asymilacja po konwersji
1997-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1996-12-03 Asymilacja po konwersji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kulikowski Piotr Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny 1999-06-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kulikowski Feliks Przewodniczący RN 2013-05-21 -
Woliński Waldemar Członek RN 1000-01-01 NOVITUS - Członek RN
Dorosz Andrzej Członek RN 2012-05-29 -
Sutarzewicz Alfred Członek RN 2013-05-21 -
Sosgórnik Tadeusz Członek RN 2013-06-20 APATOR - Członek RN
Matujewicz Michał Członek RN 2013-06-20 -
Zarębińska, Sawa Zuzanna Członek RN 2016-06-07 SYNEKTIK - Sekretarz RN
Łopuszko Artur Członek RN 2019-09-25 -
Madejska Dorota Członek RN 2020-05-27 -