1,9900 zł
0,00% 0,0000 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Informacje o spółce - INNOGENE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa prowadzi działalność w różnych sektorach rynku biotechnologii. Inwestuje przede wszystkim w innowacyjne, unikalne i nowatorskie przedsięwzięcia czy technologie, a także prace badawczo – rozwojowe i projekty wdrożeniowe, służące komercjalizacji wyników badań naukowych oraz transferowi nauki i technologii do biznesu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Piotra Ściegiennego 20
Kod: 60-128
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 509658006
Fax: +48 61 6232526
Internet: www.inno-gene.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Inno-Gene SA
Prezes: Wojciechowicz Jacek
Sektor:
EKD: sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Liczba akcji: 5 701 081
Zatrudnienie:
  • 2 (2023r.) - spółka
  • 10 (2023r.) - grupa
Audytor: Morison Finansista Audit sp. z o.o.
NIP: 9721215439
KRS: 0000358293
EKD: 46,46
Ticker GPW: IGN
ISIN: PLINNGN00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 345 151,19 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 701 081 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 348 379
Liczba głosów na WZA: 5 701 081 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,19%
Kapitał akcyjny: 570 108,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 348 379
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,81%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wojciechowicz Jacek 2 348 379 (41,19%) 2 348 379 (41,19%) 2021-07-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-04-23 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
seria B - Michał Kaszuba, Jacek Wojciechowicz aport: 100% udziałów w Centrum Badań DNA SA 2010-06-29 2 400 000
240 000,00
0,10 0,10 3 400 000
340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-14
seria C - ABACAB SA 2010-10-07 850 000
527 000,00
0,10 0,62 4 250 000
425 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
seria D - subskrypcja prywatna 2010-10-07 472 000
500 320,00
0,10 1,06 4 722 000
472 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
seria E - subskrypcja prywatna 2012-05-07 480 522
1 081 174,50
0,10 2,25 5 202 522
520 252,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-01
seria F - subskrypcja publiczna 2015-09-17 498 559
4 038 327,90
0,10 8,10 5 701 081
570 108,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-30
seria G - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A 2020-06-01 600 000
1 800 000,00
0,10 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - kapitał docelowy 2024-01-11 500 000
1 000 000,00
0,10 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wojciechowicz Jacek Prezes Zarządu 2014-06-25 GREEN - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Born Jerzy Członek RN 2021-07-01 -
Kinicki Piotr Członek RN 2021-03-02 -
Dulnik Andrzej Członek RN 2023-09-25 MEDCAMP - Członek RN
Gnojnicki Rafał Członek RN 2023-09-25 ARENAPL - Członek RN