0,1695 zł
-0,29% -0,0005 zł
Gamedust SA (GDC)

Wyniki finansowe - GAMEDUST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 290 290 1 009 588
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -533 -498 710 -489
Zysk (strata) brutto (tys.) -541 -505 704 -488
Zysk (strata) netto (tys.)* -182 -500 648 -488
Amortyzacja (tys.) 0 0 115 15
EBITDA (tys.) -533 -498 825 -474
Aktywa (tys.) 14 066 13 263 67 035 68 144
Kapitał własny (tys.)* 10 946 12 735 55 812 53 657
Liczba akcji (tys. szt.) 113 287,437 234 448,590 234 448,590 234 448,590
Zysk na akcję (zł) -0,002 -0,002 0,003 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,097 0,054 0,238 0,229
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej