pb.pl
0,4900 zł
16,67% 0,0700 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Wyniki finansowe - INTERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 227 5 867 21 529 770
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -863 -1 720 6 591 782
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 414 -2 868 5 328 -568
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 833 -2 927 4 896 -651
Amortyzacja (tys. zł) 291 267 268 268
EBITDA (tys. zł) -572 -1 453 6 859 1 050
Aktywa (tys. zł) 92 188 81 948 66 850 65 171
Kapitał własny (tys. zł)* -14 518 -17 445 -12 549 -13 200
Liczba akcji (tys. szt.) 7 016,000 7 016,000 7 016,000 7 016,000
Zysk na akcję (zł) -0,546 -0,417 0,698 -0,093
Wartość księgowa na akcję (zł) -2,069 -2,486 -1,789 -1,881
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej