1,2300 zł
0,00% 0,0000 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Wyniki finansowe - INTERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 91 161 28 2 426
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 317 1 002 -2 012 1 459
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 440 897 -2 121 1 377
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 441 897 -1 882 1 444
Amortyzacja (tys.) 202 61 60 53
EBITDA (tys.) -1 115 1 063 -1 952 1 512
Aktywa (tys.) 61 686 65 003 65 969 66 487
Kapitał własny (tys.)* -12 663 -11 766 -13 649 -12 204
Liczba akcji (tys. szt.) 7 016,000 7 016,000 7 016,000 7 016,000
Zysk na akcję (zł) -0,205 0,128 -0,268 0,206
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,805 -1,677 -1,945 -1,740
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej