pb.pl
238,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Inter Cars SA (CAR)

Wyniki finansowe - INTERCARS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 243 537 2 241 225 2 273 435 1 955 068
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 91 917 95 440 68 728 50 560
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 77 950 78 290 61 864 32 431
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 64 981 65 800 45 836 26 361
Amortyzacja (tys. zł) 40 044 39 296 12 149 33 230
EBITDA (tys. zł) 131 961 134 736 80 877 83 790
Aktywa (tys. zł) 4 533 382 4 686 749 4 423 893 4 896 862
Kapitał własny (tys. zł)* 1 929 315 2 008 150 2 046 687 2 082 247
Liczba akcji (tys. szt.) 14 168,100 14 168,100 14 168,100 14 168,100
Zysk na akcję (zł) 4,586 4,644 3,235 1,861
Wartość księgowa na akcję (zł) 136,173 141,737 144,457 146,967
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej