8,5000 zł
-1,16% -0,1000 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 8 905 18 964 10 323 12 937
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -383 7 337 -3 670 -1 192
Zysk (strata) brutto (tys.) -672 8 369 -4 077 -2 014
Zysk (strata) netto (tys.)* -360 7 475 -3 319 -1 683
Amortyzacja (tys.) 1 210 1 252 1 275 1 285
EBITDA (tys.) 827 8 589 -2 395 93
Aktywa (tys.) 182 320 190 196 185 516 184 274
Kapitał własny (tys.)* 118 742 126 216 122 908 121 225
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) -0,025 0,513 -0,228 -0,116
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,153 8,666 8,439 8,323
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej