pb.pl
3,0000 zł
-4,46% -0,1400 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 692 15 372 8 823 7 570
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 986 3 312 -1 839 -3 314
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 346 4 102 -1 890 -4 479
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 030 3 501 -1 572 -4 455
Amortyzacja (tys. zł) 977 963 978 791
EBITDA (tys. zł) 1 963 4 275 -861 -2 523
Aktywa (tys. zł) 151 664 155 688 155 591 155 463
Kapitał własny (tys. zł)* 130 689 134 192 132 506 128 051
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) 0,071 0,240 -0,108 -0,306
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,973 9,214 9,098 8,792
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej