4,5000 zł
-0,44% -0,0200 zł
Introl SA (INL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTROL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 117 980 147 291 118 644 137 992
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 789 12 473 6 264 9 560
Zysk (strata) brutto (tys.) 9 237 11 424 5 371 7 293
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 691 9 267 3 970 3 890
Amortyzacja (tys.) 3 396 3 502 3 575 3 780
EBITDA (tys.) 13 185 15 975 9 839 13 340
Aktywa (tys.) 350 777 374 326 380 777 401 014
Kapitał własny (tys.)* 120 732 128 432 125 127 122 641
Liczba akcji (tys. szt.) 25 704,018 25 704,018 25 704,018 25 704,018
Zysk na akcję (zł) 0,260 0,361 0,154 0,151
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,697 4,997 4,868 4,771
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej