pb.pl
6,8800 zł
-1,71% -0,1200 zł
Introl SA (INL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTROL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 99 932 117 800 139 129 112 857
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 688 9 616 3 209 8 473
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 304 8 779 2 087 7 974
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 472 7 949 493 6 440
Amortyzacja (tys. zł) 3 466 3 475 3 437 3 408
EBITDA (tys. zł) 9 154 13 091 6 646 11 881
Aktywa (tys. zł) 355 033 362 868 362 966 344 946
Kapitał własny (tys. zł)* 130 745 137 394 125 222 131 022
Liczba akcji (tys. szt.) 26 138,800 26 138,800 25 704,018 25 704,018
Zysk na akcję (zł) 0,095 0,304 0,019 0,251
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,002 5,256 4,872 5,097
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej