0,2100 zł
-2,78% -0,0060 zł
Europejski Fundusz Energii S.A. (EFE)

Wyniki finansowe - EFENERGII

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 617 3 095 2 637 3 058
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -537 -314 -368 -52
Zysk (strata) brutto (tys.) -749 -556 -498 -196
Zysk (strata) netto (tys.)* -733 -614 -402 -222
Amortyzacja (tys.) 436 497 618 624
EBITDA (tys.) -101 183 250 572
Aktywa (tys.) 51 827 49 518 51 696 51 653
Kapitał własny (tys.)* 32 838 35 250 31 822 31 606
Liczba akcji (tys. szt.) 32 739,470 32 739,470 32 739,470 32 739,470
Zysk na akcję (zł) -0,022 -0,019 -0,012 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,003 1,077 0,972 0,965
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej