pb.pl
1,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Wyniki finansowe - INTERSPPL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 171 35 233 46 680 40 115
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -207 -3 973 -2 387 -6 736
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -536 -3 883 -2 701 -6 937
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -799 -3 972 -2 584 -6 921
Amortyzacja (tys. zł) 1 486 1 580 1 662 1 632
EBITDA (tys. zł) 1 279 -2 393 -725 -5 104
Aktywa (tys. zł) 136 133 124 529 122 022 122 964
Kapitał własny (tys. zł)* 23 455 19 483 16 899 17 479
Liczba akcji (tys. szt.) 303 807,000 303 807,000 303 807,000 34 130,700
Zysk na akcję (zł) -0,003 -0,013 -0,009 -0,203
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,077 0,064 0,056 0,512
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej