9,0000 zł
-10,89% -1,1000 zł
Internet Union SA (IUS)

Wyniki finansowe - IU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 958 3 085 3 167 3 306
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 873 729 720 657
Zysk (strata) brutto (tys.) 854 714 701 649
Zysk (strata) netto (tys.)* 832 273 630 584
Amortyzacja (tys.) 436 465 498 515
EBITDA (tys.) 1 309 1 194 1 218 1 172
Aktywa (tys.) 15 755 17 629 16 851 17 332
Kapitał własny (tys.)* 8 213 9 690 9 071 9 655
Liczba akcji (tys. szt.) 6 155,000 6 155,000 6 155,000 6 155,000
Zysk na akcję (zł) 0,135 0,044 0,102 0,095
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,334 1,574 1,474 1,569
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej