0,6240 zł
-5,17% -0,0340 zł
Raen S.A. (RAE)

Informacje o spółce - RAEN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów fotowoltaicznych na etapie projektowania, budowy, serwisu i utrzymania instalacji PV, a także prowadzeniu konsultacji i audytów energetycznych. Wspiera także transformację energetyczną, współpracując z klientami indywidualnymi, przedsiębiorstwami i samorządami, którym pomaga przejść na odnawialne źródła energii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 13
Kod: 00-071
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: + 48 225670000
Fax: + 48 225670001
Internet: www.raen.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
LANGLOO 4 000 000 18,52%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Raen Spółka Akcyjna
Prezes: Guz Adam
Sektor:
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 47 075 222
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • 7 (2019r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 1132682830
KRS: 0000290409
EKD: 7022Z
Ticker GPW: RAE
ISIN: PLIQPRT00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 29 374 938,528 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 47 075 222 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 731 960
Liczba głosów na WZA: 47 075 222 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,90%
Kapitał akcyjny: 4 707 522,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 731 960
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,10%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Guz Adam 13 500 000 (28,67%) 13 500 000 (28,67%) 2023-05-25 -
Przyłęcki Wojciech bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 7 273 655 (15,45%) 7 273 655 (15,45%) 2023-03-31 -
Hazubski Maciej bezpośrednio, wraz z Dien sp. z o.o. 6 958 305 (14,78%) 6 958 305 (14,78%) 2023-05-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria D 1 000 000
0,10 29 543 000
2 954 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-06-08
podwyższenie kapitału seria D 310 000
0,10 32 075 222
3 207 522,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-04-06
podwyższenie kapitału seria D 15 000
0,10 28 543 000
2 854 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-08
podwyższenie kapitału seria D 6 175 000
0,10 28 528 000
2 852 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-05
seria A - akcje założycielskie połączenie IQ Partners Sp. z o.o. i IFA Investments Sp. z o.o. 2007-07-19 20 000 000
1,00 20 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2007-10-10
2011-10-11
seria B - subskrypcja prywatna 2007-10-11 1 853 000
5 559 000,00
1,00 3,00 21 853 000
21 853 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2008-02-15
2011-10-11
seria C - subskrypcja prywatna Inwest Consulting S.A. 2009-09-11 500 000
500 000,00
1,00 1,00 22 353 000
22 353 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2009-11-19
2011-10-11
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-04-09 15 000 000
15 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z PunkPirates sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-03-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-25
zmiana firmy z IQ Partners SA na PunkPirates SA 2020-03-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-25
2020-06-01
obniżenie kapitału obniżenie wartości nominalnej akcji 2020-06-18
0,10 22 353 000
2 235 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-02
połączenie z IQ Partners sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-11-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-27
seria E - subskrypcja prywatna warranty serii B 2022-12-21 15 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z PunkPirates SA na Raen SA 2022-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-02-17
seria F - kapitał docelowy 2023-03-08 2 222 222
999 999,90
0,10 0,45 31 765 222
3 176 522,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-30
seria E - subskrypcja prywatna 2023-04-19 15 000 000
1 500 000,00
0,10 0,10 47 075 222
4 707 522,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-05-25
seria G - subskrypcja prywatna za warranty serii B 2023-04-19 25 000 000
2 500 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty serii C 2023-04-19 30 000 000
3 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - kapitał docelowy 2023-12-12 4 203 877
4 203 877,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja otwarta 2024-02-08 30 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Guz Adam Prezes Zarządu 2023-04-21 -
Grużewska Małgorzata Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2021-06-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rachalewski Rafał Przewodniczący RN 2017-10-20 -
Gaworecki Kamil Członek RN 2022-01-18 3RGAMES - Członek RN
Bańkowski Bartłomiej Członek RN 2023-04-19 -
Tomikowski Wojciech Członek RN 2023-04-19 -
Barszcz Mirosław Członek RN 2023-04-19 -