pb.pl
3,0400 zł
0,66% 0,0200 zł
Inteliwise SA (ITL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTELIWIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 817 1 364 930 1 428
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -57 277 -137 279
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -58 275 -141 274
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -42 260 -129 278
Amortyzacja (tys. zł) -4 9 12 5
EBITDA (tys. zł) -61 286 -125 284
Aktywa (tys. zł) 1 160 1 625 1 383 1 661
Kapitał własny (tys. zł)* 883 1 166 1 037 1 314
Liczba akcji (tys. szt.) 6 858,915 6 858,915 6 858,915 6 858,915
Zysk na akcję (zł) -0,006 0,038 -0,019 0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,129 0,170 0,151 0,192
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej