pb.pl
31,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
IZOBLOK SA (IZB)

Wyniki finansowe - IZOBLOK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 840 50 131 53 167 46 768
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 786 1 850 1 751 -192
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 471 1 419 1 825 -938
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 774 990 1 703 -450
Amortyzacja (tys. zł) 5 556 5 028 5 015 4 184
EBITDA (tys. zł) 8 342 6 878 6 766 3 992
Aktywa (tys. zł) 214 640 203 320 198 325 195 739
Kapitał własny (tys. zł)* 108 581 109 544 110 753 110 969
Liczba akcji (tys. szt.) 1 267,000 1 267,000 1 267,000 1 267,000
Zysk na akcję (zł) 1,400 0,782 1,344 -0,355
Wartość księgowa na akcję (zł) 85,700 86,460 87,413 87,584
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10