0,1060 zł
30,86% 0,0250 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Wyniki finansowe - KANIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 538 71 774 95 946 104 814
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -639 4 090 3 488 4 849
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -16 760 1 929 890 1 963
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 113 1 564 66 1 731
Amortyzacja (tys. zł) -4 076 1 382 1 524 1 468
EBITDA (tys. zł) -4 715 5 472 5 012 6 317
Aktywa (tys. zł) 20 731 328 229 330 564 0
Kapitał własny (tys. zł)* 12 928 128 725 127 842 0
Liczba akcji (tys. szt.) 14 756,228 14 756,228 14 756,228 125 183,380
Zysk na akcję (zł) -0,956 0,106 0,004 0,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,876 8,723 8,664 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej