1,0900 zł
1,87% 0,0200 zł
Jujubee S.A. (JJB)

Wyniki finansowe - JUJUBEE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 238 347 276 160
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -95 -503 -108 -221
Zysk (strata) brutto (tys.) -102 -516 -209 -337
Zysk (strata) netto (tys.)* -108 -542 -209 -337
Amortyzacja (tys.) 51 59 156 160
EBITDA (tys.) -44 -444 48 -61
Aktywa (tys.) 4 404 6 705 5 903 6 045
Kapitał własny (tys.)* 2 762 5 093 4 814 4 477
Liczba akcji (tys. szt.) 4 005,000 4 155,000 4 780,000 4 780,000
Zysk na akcję (zł) -0,027 -0,130 -0,044 -0,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,690 1,226 1,007 0,937
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej