2,7000 zł
-3,57% -0,1000 zł
Jujubee S.A. (JJB)

Wyniki finansowe - JUJUBEE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 246 0 204 161
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 33 0 -128 -60
Zysk (strata) brutto (tys.) 23 0 -136 -69
Zysk (strata) netto (tys.)* 23 0 -117 -48
Amortyzacja (tys.) 3 0 51 47
EBITDA (tys.) 36 0 -77 -13
Aktywa (tys.) 2 006 3 456 3 286 4 081
Kapitał własny (tys.)* 947 1 945 1 828 2 626
Liczba akcji (tys. szt.) 4 005,000 4 005,000 4 005,000 4 005,000
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,000 -0,029 -0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,236 0,486 0,456 0,656
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej