1,0500 zł
-3,67% -0,0400 zł
Clean & Carbon Energy SA (CCE)

Wyniki finansowe - CCENERGY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 17 018 27 816 36 711 14 122
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 847 -2 588 -441 -3 589
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 306 -1 058 85 -3 443
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 414 -876 -38 -2 867
Amortyzacja (tys.) 387 1 092 -344 347
EBITDA (tys.) -2 460 -1 496 -785 -3 242
Aktywa (tys.) 73 897 0 0 48 878
Kapitał własny (tys.)* 49 331 0 0 45 552
Liczba akcji (tys. szt.) 26 700,000 26 700,000 26 700,000 26 700,000
Zysk na akcję (zł) -0,053 -0,033 -0,001 -0,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,848 0,000 0,000 1,706
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej