13,9000 zł
-0,71% -0,1000 zł
KBJ SA (KBJ)

Informacje o spółce - KBJ

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy usługi doradcze i tworzy dedykowane oprogramowanie na platformie SAP dla dużych i średnich firm. Specjalizacją jest realizacja unikalnych, niestandardowych projektów wdrożeniowych SAP w których łączona jest wiedzę technologiczną z obszarów portali korporacyjnych, Business Intelligence, integracji, technologii programistycznych ABAP/JAVA, warstwy technologicznej SAP z wiedzą z obszarów zarządzania kapitałem ludzkim, finansów, konsolidacji i planowania finansowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Obozowa 57
Kod: 01-161
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6523230
Fax: +48 226523230
Internet: www.kbj.com.pl
Email: biuro@kbj.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KBJ SA
Prezes: Jedynak Artur
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalnośc związana z doradztwem w zakresie informatyki
Liczba akcji: 1 790 792
Zatrudnienie:
  • 45 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7262571799
KRS: 0000387799
EKD: 62,02
Ticker GPW: KBJ
ISIN: PLKBJ0000016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 24 892 008,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 790 792 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 913 304
Liczba głosów na WZA: 1 790 792 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,00%
Kapitał akcyjny: 1 790 792,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 913 304
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciszewski January wraz z JR Holding ASI SA 913 304 (51,00%) 913 304 (51,00%) 2021-04-16 HRL, BLU, OML, BRH, MOE, AVT, ERH, AIN, SNG, OXY, GTY, IMR, BBA, VAB, VAR, ALD, SPK, APC, DOW, GDC, TLT, OUT, OPT, MFD, ALG, JWA, JRH, IMP, NXG, CLC, SSK,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-04 1 364 052
1 364 052,00
1,00 1,00 1 364 052
1 364 052,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-01
seria B - subskrypcja prywatna 2011-06-08 81 000
81 000,00
1,00 1,00 1 445 052
1 445 052,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-09
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-08 95 740
1,00 1 540 792
1 540 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-09
seria D - subskrypcja prywatna 2019-03-20 150 000
150 000,00
1,00 1,00 1 690 792
1 690 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-31
seria G - kapitał docelowy 2020-12-21 100 000
1 500 000,00
1,00 15,00 1 790 792
1 790 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2018-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2017-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2017-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2016-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2016-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2015-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2014-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2014-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2013-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2013-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jedynak Artur Prezes Zarządu 2011-04-04 JRHOLDIN - Wiceprezes Zarządu
Weigt Marek Członek Zarządu 2011-04-04 -
Jasiński Marcin Członek Zarządu 2020-08-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wiechecki Paweł Przewodniczący RN 2021-06-30 -
Brzeski Wojciech Członek RN 2011-04-04 -
Kalisiński Michał Członek RN 2011-04-04 -
Kaźmierczak Artur Członek RN 2014-06-18 -
Krotowski Łukasz Członek RN 2018-06-29 -