1,6800 zł
0,00% 0,0000 zł
Krakowska Fabryka Armatur SA (ARM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARMATURA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 59 487 50 206 71 012 74 261
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -3 998 -1 183 4 834 4 883
Zysk (strata) brutto (tys.) -5 126 -2 111 3 767 3 245
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 370 -2 169 3 404 2 851
Amortyzacja (tys.) 1 981 1 980 1 783 1 990
EBITDA (tys.) -2 017 797 6 617 6 873
Aktywa (tys.) 312 556 322 191 326 067 335 842
Kapitał własny (tys.)* 206 285 204 116 207 520 210 371
Liczba akcji (tys. szt.) 81 000,000 81 000,000 81 000,000 81 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,066 -0,027 0,042 0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,547 2,520 2,562 2,597
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej