pb.pl
8,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Rawlplug S.A. (RWL)

Wyniki finansowe - RAWLPLUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 216 337 207 713 181 179 201 724
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 989 16 787 5 880 15 676
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 814 13 522 3 968 11 575
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 398 9 063 937 7 952
Amortyzacja (tys. zł) 7 940 8 318 8 774 8 684
EBITDA (tys. zł) 24 929 25 105 14 654 24 360
Aktywa (tys. zł) 998 191 1 006 056 974 365 1 019 048
Kapitał własny (tys. zł)* 428 905 442 319 434 761 448 968
Liczba akcji (tys. szt.) 32 560,000 32 560,000 32 560,000 32 560,000
Zysk na akcję (zł) 0,319 0,278 0,029 0,244
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,173 13,585 13,353 13,789
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej