17,9000 zł
5,29% 0,9000 zł
Rawlplug S.A. (RWL)

Wyniki finansowe - RAWLPLUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 181 714 209 454 194 736 225 244
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 109 28 306 15 914 36 633
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 18 076 25 760 13 148 33 988
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 933 19 120 9 051 25 029
Amortyzacja (tys. zł) 8 661 8 757 8 558 8 576
EBITDA (tys. zł) 28 770 37 063 24 472 45 209
Aktywa (tys. zł) 990 290 1 014 628 996 715 1 105 559
Kapitał własny (tys. zł)* 457 632 465 533 478 160 509 398
Liczba akcji (tys. szt.) 32 560,000 32 560,000 32 560,000 32 560,000
Zysk na akcję (zł) 0,428 0,587 0,278 0,769
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,055 14,298 14,686 15,645
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej