1,2550 zł
-0,40% -0,0050 zł
Miraculum SA (MIR)

Wyniki finansowe - MIRACULUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 236 6 902 8 778 8 049
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -84 -1 664 649 -201
Zysk (strata) brutto (tys.) -889 -1 490 -435 -938
Zysk (strata) netto (tys.)* 48 -1 578 -616 -889
Amortyzacja (tys.) 154 155 152 64
EBITDA (tys.) 70 -1 509 801 -137
Aktywa (tys.) 64 780 60 774 64 019 58 279
Kapitał własny (tys.)* 17 992 17 200 17 085 14 994
Liczba akcji (tys. szt.) 24 336,900 24 336,900 27 336,668 27 336,669
Zysk na akcję (zł) 0,002 -0,065 -0,023 -0,033
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,739 0,707 0,625 0,548
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej