pb.pl
4,1000 zł
-2,84% -0,1200 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 321 165 291 797 318 546 477 288
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -46 199 3 906 1 522 9 036
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -77 394 3 169 1 045 7 161
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -69 751 1 529 1 596 4 568
Amortyzacja (tys. zł) 13 763 4 460 5 304 6 820
EBITDA (tys. zł) -32 436 8 366 6 826 15 856
Aktywa (tys. zł) 444 031 429 376 454 455 446 091
Kapitał własny (tys. zł)* 80 580 82 169 83 765 88 344
Liczba akcji (tys. szt.) 9 793,974 9 793,974 9 793,974 9 793,974
Zysk na akcję (zł) -7,122 0,156 0,163 0,466
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,228 8,390 8,553 9,020
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej