4,1900 zł
1,21% 0,0500 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 404 276 538 738 435 674 393 208
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 441 13 200 6 210 2 140
Zysk (strata) brutto (tys.) -337 11 875 5 437 2 463
Zysk (strata) netto (tys.)* -801 9 206 4 146 1 877
Amortyzacja (tys.) 4 352 7 042 4 444 4 505
EBITDA (tys.) 8 793 20 242 10 654 6 645
Aktywa (tys.) 452 119 454 505 461 849 460 167
Kapitał własny (tys.)* 92 288 101 543 106 561 108 427
Liczba akcji (tys. szt.) 9 793,974 9 793,974 9 793,974 9 793,974
Zysk na akcję (zł) -0,082 0,940 0,423 0,192
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,423 10,368 10,880 11,071
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej