pb.pl
2,1400 zł
0,94% 0,0200 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 437 569 382 211 437 460 508 334
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -599 -6 509 -3 327 4 076
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 684 -7 034 -9 784 2 595
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -763 -6 258 -8 283 753
Amortyzacja (tys. zł) 2 856 3 309 3 208 3 411
EBITDA (tys. zł) 2 257 -3 200 -119 7 487
Aktywa (tys. zł) 532 160 530 642 522 824 512 014
Kapitał własny (tys. zł)* 164 355 158 099 149 927 150 748
Liczba akcji (tys. szt.) 9 793,974 9 793,974 9 793,974 9 793,974
Zysk na akcję (zł) -0,078 -0,639 -0,846 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,781 16,142 15,308 15,392
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej