19,5000 zł
5,41% 1,0000 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Wyniki finansowe - KREDYTIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 29 645 87 721 46 350 63 007
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 15 521 40 617 16 306 30 054
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 203 33 231 6 802 24 440
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 810 27 833 6 420 19 558
Amortyzacja (tys.) 1 544 1 499 1 682 1 700
EBITDA (tys.) 17 065 42 116 17 988 31 754
Aktywa (tys.) 738 610 764 596 728 362 740 807
Kapitał własny (tys.)* 231 452 262 379 270 191 293 175
Liczba akcji (tys. szt.) 12 897,364 12 897,364 12 897,364 12 897,364
Zysk na akcję (zł) 0,606 2,158 0,498 1,516
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,946 20,344 20,949 22,731
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej