pb.pl
16,9000 zł
-1,74% -0,3000 zł
Korporacja KGL SA (KGL)

Wyniki finansowe - KGL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 89 079 95 920 87 820 97 666
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 497 6 004 5 628 6 065
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 823 1 528 6 109 4 611
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 858 1 197 4 555 4 022
Amortyzacja (tys. zł) 5 021 5 245 5 496 5 617
EBITDA (tys. zł) 9 518 11 249 11 124 11 682
Aktywa (tys. zł) 278 696 301 577 302 276 308 902
Kapitał własny (tys. zł)* 123 321 124 515 126 637 130 682
Liczba akcji (tys. szt.) 7 159,200 7 159,200 7 159,200 7 159,200
Zysk na akcję (zł) 0,539 0,167 0,636 0,562
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,226 17,392 17,689 18,254
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej