pb.pl
58,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Wyniki finansowe - KRUSZWICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 699 679 699 288 766 634 784 094
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 26 961 33 581 35 542 41 988
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 23 961 27 520 45 561 37 172
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 636 22 340 37 508 30 258
Amortyzacja (tys. zł) 6 934 7 132 7 344 7 641
EBITDA (tys. zł) 33 895 40 713 42 886 49 629
Aktywa (tys. zł) 1 062 469 1 128 404 1 093 656 1 264 895
Kapitał własny (tys. zł)* 736 408 758 748 797 168 827 326
Liczba akcji (tys. szt.) 22 986,949 22 986,949 22 986,949 22 986,949
Zysk na akcję (zł) 0,767 0,972 1,632 1,316
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,036 33,008 34,679 35,991
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej