66,0000 zł
0,30% 0,2000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Wyniki finansowe - KRUSZWICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 700 837 705 910 765 749 932 694
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -357 14 673 35 421 112 310
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 176 7 849 14 335 46 425
Zysk (strata) netto (tys.)* 14 631 5 936 9 733 36 910
Amortyzacja (tys.) 7 523 7 587 7 452 7 100
EBITDA (tys.) 7 166 22 260 42 873 119 410
Aktywa (tys.) 1 096 789 1 235 026 1 211 783 1 253 854
Kapitał własny (tys.)* 841 956 783 530 804 007 840 916
Liczba akcji (tys. szt.) 22 986,949 22 986,949 22 986,949 22 986,949
Zysk na akcję (zł) 0,636 0,258 0,423 1,606
Wartość księgowa na akcję (zł) 36,628 34,086 34,977 36,582
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej