14,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Labo Print S.A. (LAB)

Wyniki finansowe - LABOPRINT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 31 545 29 000 32 933 45 127
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 410 173 904 6 405
Zysk (strata) brutto (tys.) 989 -113 933 6 012
Zysk (strata) netto (tys.)* 715 319 908 4 500
Amortyzacja (tys.) 1 949 2 083 2 189 2 181
EBITDA (tys.) 4 359 2 256 3 093 8 586
Aktywa (tys.) 86 695 90 105 94 158 103 155
Kapitał własny (tys.)* 29 894 31 153 32 078 35 829
Liczba akcji (tys. szt.) 3 812,000 3 812,000 3 812,000 3 812,000
Zysk na akcję (zł) 0,188 0,084 0,238 1,180
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,842 8,172 8,415 9,399
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej