7,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Lentex SA (LTX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LENTEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 100 033 86 307 94 678 89 987
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 048 15 151 8 258 8 794
Zysk (strata) brutto (tys.) -417 14 303 6 472 9 825
Zysk (strata) netto (tys.)* 19 581 11 784 4 202 5 716
Amortyzacja (tys.) 4 016 3 799 3 728 3 732
EBITDA (tys.) 6 064 18 950 11 986 12 526
Aktywa (tys.) 468 524 466 482 482 260 460 981
Kapitał własny (tys.)* 259 998 239 211 246 962 252 201
Liczba akcji (tys. szt.) 43 000,000 40 000,000 40 000,000 40 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,455 0,295 0,105 0,143
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,046 5,980 6,174 6,305
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej