pb.pl
9,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Lentex SA (LTX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LENTEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 119 022 122 216 -28 721 80 289
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 217 12 287 -197 8 412
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 471 12 221 -199 10 762
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 471 8 064 -13 136 7 941
Amortyzacja (tys. zł) 5 680 5 341 5 182 4 245
EBITDA (tys. zł) 14 897 17 628 4 985 12 657
Aktywa (tys. zł) 605 077 607 342 500 183 509 197
Kapitał własny (tys. zł)* 327 819 336 204 289 065 298 661
Liczba akcji (tys. szt.) 48 858,358 48 858,358 48 858,358 48 858,358
Zysk na akcję (zł) 0,112 0,165 -0,269 0,163
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,710 6,881 5,916 6,113
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej