pb.pl
1,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
Logintrade SA (LGT)

Informacje o spółce - LGTRADE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest firmą technologiczną działającą na rynku e-procurement, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań wspierających procesy zakupowe w segmencie B2B, a w szczególności koncentrującą się na komunikacji pomiędzy kupcami i dostawcami.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Legnicka 57D, lok. B/J
Kod: 54-203
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7873727
Fax: +48 71 7874746
Internet: www.logintrade.pl
Email: kontakt@logintrade.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Logintrade SA
Prezes: Wudarzewski Tomasz
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Liczba akcji: 5 009 025
Zatrudnienie:
  • 20 (2017r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Quatro sp. z o.o.
NIP: 8942953589
KRS: 0000438056
EKD: 58,29
Ticker GPW: LGT
ISIN: PLLGNTD00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 409 747 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 009 025 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 168 833
Liczba głosów na WZA: 8 269 415 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,25%
Kapitał akcyjny: 500 902,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 330 523
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,75%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wudarzewska Marta 1 273 230 (25,41%) 2 546 460 (30,79%) 2013-04-05 -
Szlachcic Michał 951 373 (18,99%) 1 895 603 (22,92%) 2015-02-13 -
Wudarzewski Włodzimierz 944 230 (18,85%) 1 888 460 (22,83%) 2013-04-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-10-12 3 260 390
326 039,00
0,10 0,10 3 260 390
326 039,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-05
2012-10-26
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-10-12 746 830
74 683,00
0,10 0,10 4 007 220
400 722,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-05
2012-10-26
seria C - subskrypcja prywatna 2012-11-05 1 001 805
701 263,50
0,10 0,70 5 009 025
500 902,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wudarzewski Tomasz Prezes Zarządu 2012-10-26 -
Szlachcic Michał Wiceprezes Zarządu 2012-10-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kopyściański Tomasz Przewodniczący RN 2012-10-26 -
Wudarzewska Marta Członek RN 2012-10-26 -
Wudarzewska Danuta Członek RN 2016-02-01 -
Szlachcic Andrzej Członek RN 2018-10-16 -
Bukowska Stefania Członek RN 2020-08-18 -