3,3900 zł
-0,88% -0,0300 zł
Longterm Games S.A. (LTM)

Wyniki finansowe - LTGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 88 60 96 27
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -35 -15 -33 -23
Zysk (strata) brutto (tys.) -56 -15 -34 -268
Zysk (strata) netto (tys.)* -55 -17 -36 -268
Amortyzacja (tys.) 15 15 6 2
EBITDA (tys.) -20 0 -27 -21
Aktywa (tys.) 1 413 1 399 1 351 1 077
Kapitał własny (tys.)* 1 389 1 372 1 336 1 068
Liczba akcji (tys. szt.) 1 286,300 1 286,300 1 286,300 1 286,300
Zysk na akcję (zł) -0,043 -0,013 -0,028 -0,208
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,080 1,067 1,039 0,830
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej