pb.pl
4 630,0000 zł
-2,32% -110,0000 zł
LPP SA (LPP)

Wyniki finansowe - LPP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 372 724 1 827 680 2 214 142 2 348 161
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 433 325 -100 224 352 535 140 514
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 420 586 -116 853 341 774 43 443
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 312 259 -114 589 205 477 19 631
Amortyzacja (tys. zł) 90 861 232 376 242 377 255 451
EBITDA (tys. zł) 524 186 132 152 594 912 395 965
Aktywa (tys. zł) 5 380 808 8 070 683 8 590 744 8 994 325
Kapitał własny (tys. zł)* 2 860 553 2 786 018 2 878 618 2 939 144
Liczba akcji (tys. szt.) 1 839,291 1 839,291 1 839,291 1 839,291
Zysk na akcję (zł) 169,771 -62,301 111,715 10,673
Wartość księgowa na akcję (zł) 1 555,248 1 514,724 1 565,069 1 597,977
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej