pb.pl
1,4250 zł
-4,36% -0,0650 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 71 826 40 115 76 195 78 908
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 298 862 6 862 16 292
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 055 138 6 176 15 071
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 712 201 4 819 12 317
Amortyzacja (tys. zł) 3 174 3 134 3 103 3 099
EBITDA (tys. zł) 12 472 3 996 9 965 19 391
Aktywa (tys. zł) 411 655 395 794 423 916 437 190
Kapitał własny (tys. zł)* 233 940 233 943 238 732 250 665
Liczba akcji (tys. szt.) 109 270,000 109 270,000 109 270,000 150 270,000
Zysk na akcję (zł) 0,107 0,002 0,044 0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,141 2,141 2,185 1,668
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej