8,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
LUG SA (LUG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - LUG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dostawcy kompleksowych rozwiązań świetlnych, czołowy w kraju producent profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych. Spółka sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Gorzowska 11
Kod: 65-127
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj: Polska
Telefon: +48 68 4533200
Fax: +48 68 4533201
Internet: www.lug.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: LUG SA
Prezes: Wtorkowski Ryszard
Sektor: instalacje budowlane i telekomunikacyjne
EKD: produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego
Liczba akcji: 7 198 570
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • 443 (2023r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9291672920
KRS: 0000287791
EKD: 7010Z
Ticker GPW: LUG
ISIN: PLLUG0000010

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 62 987 487,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 7 198 570 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 517 993
Liczba głosów na WZA: 7 198 570 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,63%
Kapitał akcyjny: 1 799 642,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 517 993
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wtorkowski Ryszard 2 670 610 (37,09%) 2 670 610 (37,09%) 2010-06-30 -
Opera TFI SA 1 365 049 (18,96%) 1 365 049 (18,96%) 2022-04-14 SEK, IMS,
Wtorkowska Iwona 1 120 000 (15,55%) 1 120 000 (15,55%) 2007-11-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2001-04-13 27 000 000
1 080 000,00
0,04 0,04 27 000 000
1 080 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-03
seria B - oferta prywatna 2007-09-21 8 992 850
20 683 555,00
0,04 2,30 35 992 850
1 439 714,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-03
split 1:4 2010-02-15
0,01 143 971 400
1 439 714,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-04
seria C - prawo poboru 4:1 2010-03-23 35 992 850
5 398 927,50
0,01 0,15 179 964 250
1 799 642,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-28
scalenie akcji 25:1 2012-09-28
0,25 7 198 570
1 799 642,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2019-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2018-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2017-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2012-11-23 Split 25:1
2012-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2012-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2010-04-23 Prawo poboru 4:1
2010-03-26 Split 1:4

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wtorkowski Ryszard Prezes Zarządu 2007-08-02 -
Ejsmont Mariusz Wiceprezes Zarządu 2011-01-31 -
Konys Małgorzata Członek Zarządu 2011-01-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wtorkowska Iwona Przewodniczący RN 2007-08-02 -
Wtorkowski Eryk Członek RN 2007-08-02 -
Ćwik Zygmunt Członek RN 2007-09-21 -
Zioło Szymon Członek RN 2007-09-21 -
Baczańska Renata Członek RN 2007-08-02 -