120,0000 zł
-0,83% -1,0000 zł
Livechat Software S.A. (LVC)

Wyniki finansowe - LIVECHAT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 46 220 48 053 48 909 55 658
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 27 891 29 531 28 074 35 769
Zysk (strata) brutto (tys.) 28 016 29 432 28 460 35 367
Zysk (strata) netto (tys.)* 26 206 27 515 26 612 32 682
Amortyzacja (tys.) 2 502 2 667 2 894 2 792
EBITDA (tys.) 30 393 32 198 30 968 38 561
Aktywa (tys.) 113 208 122 318 152 618 120 443
Kapitał własny (tys.)* 102 680 107 370 133 442 94 075
Liczba akcji (tys. szt.) 25 750,000 25 750,000 25 750,000 25 750,000
Zysk na akcję (zł) 1,018 1,069 1,033 1,269
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,988 4,170 5,182 3,653
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej