108,6000 zł
0,18% 0,2000 zł
Livechat Software S.A. (LVC)

Wyniki finansowe - LIVECHAT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 55 659 56 131 61 817 66 780
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 35 769 31 976 32 247 38 705
Zysk (strata) brutto (tys.) 35 367 31 499 32 616 38 738
Zysk (strata) netto (tys.)* 32 682 29 423 30 306 36 014
Amortyzacja (tys.) 2 792 3 064 3 171 3 328
EBITDA (tys.) 38 561 35 040 35 418 42 033
Aktywa (tys.) 120 443 139 974 137 752 175 457
Kapitał własny (tys.)* 94 075 123 520 124 510 160 402
Liczba akcji (tys. szt.) 25 750,000 25 750,000 25 750,000 25 750,000
Zysk na akcję (zł) 1,269 1,143 1,177 1,399
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,653 4,797 4,835 6,229
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej