111,4000 zł
0,91% 1,0000 zł
Text SA (TXT)

Wyniki finansowe - TEXT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 74 512 85 900 88 530 83 476
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 42 552 50 930 53 301 48 387
Zysk (strata) brutto (tys.) 42 437 50 813 53 089 48 313
Zysk (strata) netto (tys.)* 39 553 47 185 49 607 45 167
Amortyzacja (tys.) 3 480 3 699 3 971 4 501
EBITDA (tys.) 46 032 54 629 57 272 52 888
Aktywa (tys.) 134 004 182 596 197 331 238 670
Kapitał własny (tys.)* 116 165 163 148 175 115 219 987
Liczba akcji (tys. szt.) 25 750,000 25 750,000 25 750,000 25 750,000
Zysk na akcję (zł) 1,536 1,832 1,926 1,754
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,511 6,336 6,801 8,543
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej