pb.pl
3,6900 zł
-1,07% -0,0400 zł
Protektor S.A. (PRT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROTEKTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 721 24 866 25 580 25 351
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 251 1 452 619 2 543
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 269 1 414 609 2 425
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 072 574 1 719 1 250
Amortyzacja (tys. zł) 1 324 1 356 1 672 1 581
EBITDA (tys. zł) -927 2 808 2 291 4 124
Aktywa (tys. zł) 94 924 96 919 99 014 102 943
Kapitał własny (tys. zł)* 47 356 47 947 49 984 51 469
Liczba akcji (tys. szt.) 19 022,098 19 022,098 19 022,098 19 022,098
Zysk na akcję (zł) -0,109 0,030 0,090 0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,490 2,521 2,628 2,706
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej