2,3000 zł
7,48% 0,1600 zł
Protektor S.A. (PRT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROTEKTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 229 27 487 25 455 24 573
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -3 681 1 781 63 1 145
Zysk (strata) brutto (tys.) -813 1 655 -601 102
Zysk (strata) netto (tys.)* 242 800 -678 -584
Amortyzacja (tys.) 1 366 1 616 1 603 1 648
EBITDA (tys.) -2 315 3 397 1 666 2 793
Aktywa (tys.) 93 560 100 017 99 146 104 557
Kapitał własny (tys.)* 44 698 45 649 45 431 46 710
Liczba akcji (tys. szt.) 19 022,098 19 022,098 19 022,098 19 022,098
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,042 -0,036 -0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,350 2,400 2,388 2,456
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej