23,0700 zł
0,04% 0,0100 zł
Mabion SA (MAB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MABION

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 33 161 36 794 42 487 37 197
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 25 008 7 102 3 095 -6 433
Zysk (strata) brutto (tys.) 24 948 7 442 5 119 -5 061
Zysk (strata) netto (tys.)* 37 106 7 442 5 119 -5 061
Amortyzacja (tys.) 2 405 2 533 2 524 2 010
EBITDA (tys.) 27 413 9 635 5 619 -4 423
Aktywa (tys.) 184 237 167 830 154 458 214 443
Kapitał własny (tys.)* 53 313 60 757 65 876 60 814
Liczba akcji (tys. szt.) 16 161,326 16 161,826 16 161,826 16 162,326
Zysk na akcję (zł) 2,296 0,460 0,317 -0,313
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,299 3,759 4,076 3,763
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej