pb.pl
0,1950 zł
-1,52% -0,0030 zł
CUBE.ITG SA (CTG)

Wyniki finansowe - CUBEITG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 561 206 489 697
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 012 -3 463 -1 162 -1 502
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 735 -3 466 -1 604 -1 505
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 280 -3 266 -1 414 -1 300
Amortyzacja (tys. zł) 2 204 2 217 2 217 2 171
EBITDA (tys. zł) -808 -1 246 1 055 669
Aktywa (tys. zł) 220 071 217 804 214 826 213 087
Kapitał własny (tys. zł)* -110 980 -114 246 -116 453 -118 463
Liczba akcji (tys. szt.) 14 878,093 14 878,093 14 878,093 14 878,093
Zysk na akcję (zł) -0,220 -0,220 -0,095 -0,087
Wartość księgowa na akcję (zł) -7,459 -7,679 -7,827 -7,962
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej