13,4000 zł
4,52% 0,5800 zł
Medinice S.A. (ICE)

Wyniki finansowe - MEDINICE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 156 69 60 60
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -818 -1 001 -1 070 -1 187
Zysk (strata) brutto (tys.) -412 -1 007 -1 039 -1 135
Zysk (strata) netto (tys.)* -423 -1 007 -1 039 -1 135
Amortyzacja (tys.) 95 59 73 76
EBITDA (tys.) -723 -942 -997 -1 111
Aktywa (tys.) 49 176 44 761 43 521 43 108
Kapitał własny (tys.)* 40 579 39 955 39 307 38 555
Liczba akcji (tys. szt.) 6 191,775 6 191,775 6 272,575 6 272,575
Zysk na akcję (zł) -0,068 -0,163 -0,166 -0,181
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,554 6,453 6,266 6,147
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej