29,5000 zł
0,68% 0,2000 zł
MFO S.A. (MFO)

Informacje o spółce - MFO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Największy na rynku polskim oraz liczący się w Europie i na świecie producent profili stalowych. Produkuje kształtowniki specjalne, wzmocnienia okienny oraz profile do lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej.

Dane teleadresowe

Ulica: Kożuszki Parcel 70A
Kod: 96-500
Miejscowość: Sochaczew
Kraj: Polska
Telefon: +48 46 8640980
Fax: +48 46 8640989
Internet: www.mfo.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MFO SA
Prezes: Mirski Tomasz
Sektor:
EKD: produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Liczba akcji: 6 607 490
Zatrudnienie:
  • 336 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 8371605871
KRS: 0000399598
EKD: 25,12
Ticker GPW: MFO
ISIN: PLMFO0000013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 196 903 202 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 6 607 490 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 800 660
Liczba głosów na WZA: 7 632 490 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,76%
Kapitał akcyjny: 1 321 498,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 825 660
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,24%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mirski Tomasz ZWZ 2 093 760 (31,68%) 2 618 760 (34,31%) 2022-11-16 -
Mirski Marek ZWZ 2 007 247 (30,37%) 2 507 247 (32,84%) 2019-06-07 -
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 (13,62%) 900 000 (11,79%) 2013-11-22 -
TFI Allianz Polska SA 403 289 (6,10%) 403 289 (5,28%) 2022-07-01 PTG, CBF, PUR, RVU, 11B, URT, CRJ, SLV, DAD, NEU, CTX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-08-31 1 000 000
1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-20
2014-01-09
split 5:1 2013-07-11
0,20 5 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A i B 2013-07-11
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


podział akcji serii A na zwykłe i uprzywieljowane 2013-08-01
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2013-08-05 1 100 000
0,20 6 100 000
1 220 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-22

2014-01-09
seria D - subskrypcja prywatna 2017-07-14 507 490
17 762 150,00
0,20 35,00 6 607 490
1 321 498,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2022-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2021-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2019-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2018-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2018-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł
2015-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mirski Tomasz Prezes Zarządu 2013-08-01 -
Piekutowski Adam Członek Zarządu 2013-08-01 -
Czerwiński Jakub Członek Zarządu 2016-04-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mirski Marek Przewodniczący RN 2013-08-05 -
Pietkiewicz Marcin Członek RN 2016-04-27 - Członek RN
Gawryś Piotr Członek RN 2017-06-19 GEKOPLAS - Członek RN
Turczyńska-Buszan, Izabela Członek RN 2022-06-14 -
Mróz Tomasz Członek RN 2022-09-01 -