pb.pl
6,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Makolab SA (MLB)

Wyniki finansowe - MAKOLAB

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 265 13 141 12 323 11 656
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 304 1 862 1 538 1 278
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 587 1 553 1 967 1 120
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 991 1 348 1 427 1 041
Amortyzacja (tys. zł) 279 311 339 326
EBITDA (tys. zł) 2 583 2 173 1 877 1 604
Aktywa (tys. zł) 22 010 26 087 29 025 28 065
Kapitał własny (tys. zł)* 14 978 16 273 17 700 18 741
Liczba akcji (tys. szt.) 6 986,980 6 986,980 6 986,980 6 986,980
Zysk na akcję (zł) 0,285 0,193 0,204 0,149
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,144 2,329 2,533 2,682
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej