0,5700 zł
-6,56% -0,0400 zł
Milton Essex SA (MTN)

Wyniki finansowe - MILTON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 40 73 286
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -230 -328 -183 -100
Zysk (strata) brutto (tys.) -231 -330 -183 -107
Zysk (strata) netto (tys.)* -231 -330 -183 -107
Amortyzacja (tys.) 89 75 69 69
EBITDA (tys.) -141 -253 -114 -31
Aktywa (tys.) 6 917 9 449 7 392 6 998
Kapitał własny (tys.)* 2 431 2 263 1 849 1 741
Liczba akcji (tys. szt.) 15 517,670 15 517,670 15 517,670 15 517,670
Zysk na akcję (zł) -0,015 -0,021 -0,012 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,157 0,146 0,119 0,112
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej