1,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Milton Essex SA (MTN)

Wyniki finansowe - MILTON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 1 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -287 -503 -91 -249
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -287 -503 -91 -249
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -287 -503 -91 -249
Amortyzacja (tys. zł) 83 82 167 106
EBITDA (tys. zł) -204 -421 76 -143
Aktywa (tys. zł) 3 216 7 076 8 361 7 695
Kapitał własny (tys. zł)* 1 631 4 698 4 608 4 359
Liczba akcji (tys. szt.) 12 767,670 15 517,670 15 517,670 15 517,670
Zysk na akcję (zł) -0,022 -0,032 -0,006 -0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,128 0,303 0,297 0,281
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej