16,6000 zł
-0,90% -0,1500 zł
Mennica Polska SA (MNC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MENNICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 277 374 306 897 263 513 249 144
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 861 5 325 18 937 21 317
Zysk (strata) brutto (tys.) 14 634 7 587 34 480 23 844
Zysk (strata) netto (tys.)* 12 956 6 698 30 710 14 996
Amortyzacja (tys.) 4 799 4 919 4 992 5 051
EBITDA (tys.) 15 660 10 244 23 929 26 368
Aktywa (tys.) 967 135 1 009 920 1 059 007 1 125 736
Kapitał własny (tys.)* 586 436 593 130 618 732 633 727
Liczba akcji (tys. szt.) 51 087,191 51 087,191 51 087,191 51 087,191
Zysk na akcję (zł) 0,254 0,131 0,601 0,294
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,479 11,610 12,111 12,405
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej