20,6000 zł
1,48% 0,3000 zł
Mennica Polska SA (MNC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MENNICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 220 675 199 371 331 500 279 255
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 792 5 190 48 070 30 790
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 40 371 -7 346 55 931 30 206
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 32 288 -6 549 46 672 23 641
Amortyzacja (tys. zł) 5 289 5 285 5 284 5 612
EBITDA (tys. zł) 23 081 10 475 53 354 36 402
Aktywa (tys. zł) 991 215 957 268 882 287 952 886
Kapitał własny (tys. zł)* 497 484 490 663 536 631 560 272
Liczba akcji (tys. szt.) 51 138,096 51 138,096 51 138,096 51 138,096
Zysk na akcję (zł) 0,631 -0,128 0,913 0,462
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,728 9,595 10,494 10,956
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej