pb.pl
1,9700 zł
0,51% 0,0100 zł
MZN Property SA (MZN)

Wyniki finansowe - MORIZON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 898 8 639 9 886 10 144
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 257 721 1 028 447
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 234 713 1 022 417
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 169 601 880 315
Amortyzacja (tys. zł) 383 386 382 383
EBITDA (tys. zł) 640 1 107 1 410 830
Aktywa (tys. zł) 32 714 32 929 32 935 33 779
Kapitał własny (tys. zł)* 28 329 28 930 29 810 30 125
Liczba akcji (tys. szt.) 42 478,221 42 478,221 42 478,221 42 478,221
Zysk na akcję (zł) 0,004 0,014 0,021 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,667 0,681 0,702 0,709
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej