2,4200 zł
-6,92% -0,1800 zł
mPay SA (MPY)

Informacje o spółce - MPAY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dostawca rozwiązań w zakresie płatności mobilnych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja mPay, które umożliwia m.in.: zakup biletów (komunikacja miejska, kolej, autobusy kursujące na trasach dalekobieżnych, w tym także międzynarodowych), regulowanie należności za parkowanie, zakup doładowań do gier i GSM, wnoszenie opłat za dostęp do platform streamingowych, nadawanie przesyłek kurierskich, przekazywanie płatności innemu użytkownikowi aplikacji oraz udostępnianie środków na wirtualnej portmonetce (tzw. płatności P2P).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jasna 1 lok. 421
Kod: 00-013
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 34 3905557
Fax:
Internet: www.mpay.pl
Email: kontakt@mpay.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: mPay SA
Prezes: Basiak Andrzej
Sektor: pośrednictwo finansowe
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 66 151 410
Zatrudnienie:
  • 17 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Biuro Biegłych Rewidentów Rewiz
NIP: 5213258216
KRS: 0000172708
EKD: 64,99
Ticker GPW: MPY
ISIN: PLMPAY000017

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 160 086 412,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 66 151 410 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52 799 245
Liczba głosów na WZA: 66 151 410 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,81%
Kapitał akcyjny: 9 922 711,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52 799 245
Cena nominalna akcji: 0,15 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,81%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,19%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Lew SA w porozumieniu, bezpośrednio i wraz z Barbarą Basiak i Andrzejem Basiakiem 43 559 010 (65,84%) 43 559 010 (65,84%) 2021-06-15 -
Us.En.Eko sp. z o.o. w porozumieniu 4 651 163 (7,03%) 4 651 163 (7,03%) 2020-12-30 -
Stichting Legal Owner Solution One w porozumieniu 4 589 072 (6,94%) 4 589 072 (6,94%) 2021-06-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B 800
500,00 1 800
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 1 000
500,00 2 800
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 5 200
500,00 8 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E 3 000
500,00 11 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 2003-06-26 1 000
500 000,00
500,00 500,00 1 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-09
split 1:1000 asymilacje akcji serii A, B, C, D i E w serię A 2007-09-24
0,50 11 000 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2008-03-06 2 800 000
0,50 13 800 000
6 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2008-12-17 14 400 000
0,50 28 200 000
14 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - ATM SA, Konrad Łuczak 2009-02-11 1 000 000
500 000,00
0,50 0,50 29 200 000
14 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - ATM SA, Konrad Łuczak 2009-03-18 1 800 000
900 000,00
0,50 0,50 31 000 000
15 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - ATM SA, Konrad Łuczak 2009-04-27 3 200 000
1 600 000,00
0,50 0,50 34 200 000
17 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - ATM SA 2010-01-28 1 000 000
500 000,00
0,50 0,50 35 200 000
17 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - ATM SA 2010-06-10 600 000
300 000,00
0,50 0,50 35 800 000
17 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - ATM SA 2010-09-14 600 000
300 000,00
0,50 0,50 36 400 000
18 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - ATM SA 2010-12-09 2 150 000
1 075 000,00
0,50 0,50 38 550 000
19 275 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - ATM SA 2011-01-24 1 450 000
725 000,00
0,50 0,50 40 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2011-06-14 4 800 000
0,50 44 800 000
22 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-13
renominacja akcji 2013-09-25
0,15 44 800 000
6 720 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2015-10-07 4 000 000
1 000 000,00
0,15 0,25 48 800 000
7 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-22
seria N - emisja prywatna odstąpienie od emisji 2018-05-30 27 000 000
0,15
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2019-04-25 12 196 000
0,15
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - kapitał docelowy 2020-12-28
0,15 58 763 960
8 814 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-03
seria N - kapitał docelowy 2021-04-27 7 363 954
5 449 325,96
0,15 0,74 66 151 410
9 922 711,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-28
seria N - kapitał docelowy 2021-06-29 1 248 374
923 796,76
0,15 0,74
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Basiak Andrzej Prezes Zarządu / oddelegowany z RN 2020-09-14 -
Ścigała Daniel Wiceprezes Zarządu 2020-09-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Polanowski Piotr Przewodniczący RN 2018-05-00 -
Sobczyk Janusz Członek RN 2018-05-30 -
Bieniak Jacek Członek RN 2020-03-17 -
Saide, Magdalena Agnieszka Członek RN 2020-03-17 -
Chudzicki Mariusz Członek RN 2020-12-16 -
Dudziński Radosław Członek RN 2020-12-16 -