pb.pl
2,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
MPL Verbum SA (VER)

Wyniki finansowe - MPLVERBUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 590 8 012 4 819 3 483
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 117 340 105 157
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 110 346 85 155
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 86 275 67 130
Amortyzacja (tys. zł) 83 86 82 60
EBITDA (tys. zł) 200 426 187 217
Aktywa (tys. zł) 8 330 10 880 7 438 8 273
Kapitał własny (tys. zł)* 4 432 4 709 4 705 4 902
Liczba akcji (tys. szt.) 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,043 0,137 0,034 0,065
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,216 2,355 2,352 2,451
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10