pb.pl
4,7900 zł
-1,64% -0,0800 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Wyniki finansowe - MARVIPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 418 55 510 171 307 40 143
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 441 27 606 38 364 4 431
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 239 31 550 34 200 12 898
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 873 28 723 24 504 11 783
Amortyzacja (tys. zł) 753 904 826 666
EBITDA (tys. zł) 13 194 28 510 39 190 5 097
Aktywa (tys. zł) 1 164 953 1 224 651 1 274 909 1 331 555
Kapitał własny (tys. zł)* 429 998 458 721 483 225 495 008
Liczba akcji (tys. szt.) 41 652,852 41 652,852 41 652,852 41 652,852
Zysk na akcję (zł) 0,213 0,690 0,588 0,283
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,323 11,013 11,601 11,884
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej