7,7200 zł
-3,02% -0,2400 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Wyniki finansowe - MARVIPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 176 597 70 826 197 227 86 988
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 36 066 7 022 57 545 22 282
Zysk (strata) brutto (tys.) 25 935 6 494 49 693 30 803
Zysk (strata) netto (tys.)* 16 995 5 663 39 609 24 342
Amortyzacja (tys.) 2 372 2 303 2 390 2 460
EBITDA (tys.) 38 438 9 325 59 935 24 742
Aktywa (tys.) 1 377 356 1 388 042 1 323 490 1 385 438
Kapitał własny (tys.)* 655 111 660 774 700 383 724 725
Liczba akcji (tys. szt.) 41 652,852 41 652,852 41 652,852 41 652,852
Zysk na akcję (zł) 0,408 0,136 0,951 0,584
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,728 15,864 16,815 17,399
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej