pb.pl
3,3500 zł
-1,18% -0,0400 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Wyniki finansowe - MARVIPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 549 10 418 55 510 171 307
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 113 12 441 27 606 38 364
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 663 11 239 31 550 34 200
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 787 8 873 28 723 24 504
Amortyzacja (tys. zł) 663 753 904 826
EBITDA (tys. zł) 12 776 13 194 28 510 39 190
Aktywa (tys. zł) 1 044 518 1 164 953 1 224 651 1 274 909
Kapitał własny (tys. zł)* 421 125 429 998 458 721 483 225
Liczba akcji (tys. szt.) 41 652,852 41 652,852 41 652,852 41 652,852
Zysk na akcję (zł) 0,187 0,213 0,690 0,588
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,110 10,323 11,013 11,601
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej