8,7400 zł
-2,46% -0,2200 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Wyniki finansowe - MARVIPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 189 115 173 262 880 50 688
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 913 30 577 47 651 7 816
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 780 31 701 48 384 8 480
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 569 25 759 37 334 8 128
Amortyzacja (tys. zł) 981 777 797 715
EBITDA (tys. zł) 7 894 31 354 48 448 8 531
Aktywa (tys. zł) 1 408 182 1 456 880 1 313 891 1 390 905
Kapitał własny (tys. zł)* 500 577 519 255 556 589 564 717
Liczba akcji (tys. szt.) 41 652,852 41 652,852 41 652,852 41 652,852
Zysk na akcję (zł) 0,134 0,618 0,896 0,195
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,018 12,466 13,363 13,558
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej