0,5510 zł
0,73% 0,0040 zł
British Automotive Holding (BAH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BAHOLDING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 88 010 69 525 75 260 88 165
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 762 -244 8 734 -792
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 022 -6 506 8 417 -954
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 435 7 450 5 224 2 749
Amortyzacja (tys.) 1 585 1 364 1 140 1 282
EBITDA (tys.) 3 347 1 120 9 874 490
Aktywa (tys.) 219 547 201 528 214 995 214 268
Kapitał własny (tys.)* -22 649 -15 199 191 2 940
Liczba akcji (tys. szt.) 41 551,852 41 551,852 41 551,852 41 551,852
Zysk na akcję (zł) -0,107 0,179 0,126 0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,545 -0,366 0,005 0,071
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej