6,0500 zł
0,83% 0,0500 zł
Master Pharm SA (MPH)

Wyniki finansowe - MASTERPHA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 630 22 293 20 347 24 251
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 586 4 130 2 170 3 973
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 222 2 836 908 623
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 916 2 399 724 475
Amortyzacja (tys.) 1 064 1 090 1 076 1 071
EBITDA (tys.) 1 650 5 220 3 246 5 044
Aktywa (tys.) 104 946 107 335 110 926 114 726
Kapitał własny (tys.)* 90 536 92 024 92 748 82 618
Liczba akcji (tys. szt.) 21 500,000 21 500,000 21 500,000 21 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,089 0,112 0,034 0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,211 4,280 4,314 3,843
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej