pb.pl
12,5000 zł
-4,58% -0,6000 zł
Mostostal Płock SA (MSP)

Informacje o spółce - MOSTALPLC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w budowie specjalistycznych instalacji przemysłowych, głównie dla przemysłu rafineryjnego, jak i obiektów związanych z ochroną środowiska. Produkuje również konstrukcje stalowe oraz zbiorniki przemysłowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Targowa 12
Kod: 09-400
Miejscowość: Płock
Kraj: Polska
Telefon: +48 24 3671124
Fax: +48 24 3671250
Internet: www.mostostal-plock.pl
Email: sekretariat@mostostal-plock.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mostostal Płock SA
Prezes: Szymanek Jacek
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Liczba akcji: 2 000 000
Zatrudnienie:
  • 286 (2019r.) - spółka
  • 482 (2013r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7740006210
KRS: 0000053336
EKD: 4399Z
Ticker GPW: MSP
ISIN: PLMSTPL00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 25 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 396 518
Liczba głosów na WZA: 2 342 804 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,83%
Kapitał akcyjny: 20 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 396 518
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,17%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mostostal Warszawa SA ZWZ 1 240 905 (62,05%) 1 240 905 (53,10%) 2018-05-17 MSG,
PZU OFE Złota Jesień portfel 155 613 (7,78%) 155 613 (6,65%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, ENE, IPE, DVL, NET, NWG, PRM, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, ABE, APR, OBL, MDG, DCR, MNC, AGO, AML, RMK, VRG, KTY, MIL, KRU, MCR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1992-10-30 105 645
1 056 450,00
10,00 10,00 105 645
1 056 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1992-12-11
2010-12-01
seria B - kapitał rezerwowy na akcyjny 1998-03-14 211 290
2 112 900,00
10,00 10,00 316 935
3 169 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-03-30
2010-12-01
seria C - prawo poboru 1998-03-24 1 683 065
30 295 170,00
10,00 18,00 2 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-07-22
1998-09-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2021-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,39 zł
2015-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,39 zł
2013-05-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2013-05-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2011-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2011-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2010-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2009-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,25 zł
2009-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,25 zł
2008-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2008-08-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2007-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2007-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2005-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2005-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2005-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2005-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2002-12-03 Asymilacja po konwersji
2002-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-06-04 Asymilacja po konwersji
2002-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-12-04 Asymilacja po konwersji
2001-06-04 Asymilacja po konwersji
2000-12-04 Asymilacja po konwersji
2000-06-02 Asymilacja po konwersji
1999-12-02 Asymilacja po konwersji
1999-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-06-02 Asymilacja po konwersji
1999-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-02-02 Asymilacja po konwersji
1999-01-05 Asymilacja po konwersji
1998-12-02 Asymilacja po konwersji
1998-11-03 Asymilacja po konwersji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szymanek Jacek Prezes Zarządu 2019-10-22 MOST_WWA - Członek Zarządu
Kowalski Robert Członek Zarządu 2018-10-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ferre Calabuig, Jorge Przewodniczący RN 2017-05-09 MOST_WWA - Wiceprezes Zarządu
Resino Ruiz, Carlos Enrique Wiceprzewodniczący RN 2020-07-28 MOST_WWA - Członek Zarządu
Strykowska Hanna Członek RN 2017-10-13 -
Sabat Piotr Członek RN 2017-10-13 -
Reszka Jarosław Członek RN 2019-06-04 -