pb.pl
7,1000 zł
-0,28% -0,0200 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 358 648 349 512 344 294 210 241
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 101 9 719 10 219 3 601
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 095 4 867 5 474 3 122
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 314 3 754 2 674 1 408
Amortyzacja (tys. zł) 4 124 4 248 4 473 4 287
EBITDA (tys. zł) 5 225 13 967 14 692 7 888
Aktywa (tys. zł) 955 458 956 284 963 164 833 385
Kapitał własny (tys. zł)* 36 554 40 332 43 091 44 826
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,166 0,188 0,134 0,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,828 2,017 2,155 2,241
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej